Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy

Regulamin 


Sklep internetowy działający pod adresem www.czasopisma.net (zwany dalej „Sklepem”), prowadzony jest przez wydawnictwo Mediafachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-786), ul. Rosoła 10a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000692079 NIP 9512444176, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,- PLN, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Katarzynę Polesińską.


I Założenia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy działający pod adresem www.czasopisma.net
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


II Informacje ogólne

 

 1. Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT. 
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. 

 III. Procedura składania zamówień i realizacji.

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.czasopisma.net lub e-mailem: prenumerata@mediafachowe.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobą.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni. Jeśli klientowi zależy na przyspieszeniu tego procesu, zobowiązany jest do kontaktu z działem prenumeraty wydawnictwa Euro-Media Sp. z o.o.
 4. Po zarejestrowaniu wpłaty wysyłana jest faktura VAT oraz czasopisma archiwalne i aktualne, zgodnie z przesłanym zamówieniem. 
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail oraz innym koniecznym danych celem zarejestrowania się do systemu i złożenia zamówienia.
 6. Dane teleadresowe klient może zmienić w trakcie trwania prenumeraty.
 7. W zamówieniu należy podać adres płatnika i odbiorcy, np. gdy wpłata dokonywana jest przelewem, a przy prowadzonym koncie bankowym adres (zameldowania) jest inny niż korespondencyjny; lub gdy prenumerata ma być wysyłana pod inny adres.
 8. W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy jest pod numerem 535 085 030 (w godzinach od 8:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prenumerata@mediafachowe.pl
 9. Rabaty i promocje, które klienci mogą otrzymać przy zakupie, nie łączą się.
 10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane i realizowane.
 11. Prenumeratę realizujemy od numeru bieżącego w dniu złożenia zamówienia.

 

IV. E-wydanie

 

1.Użytkownik zakupionego e-wydania nie jest uprawniony do:

 

·       rozpowszechniania e-wydania ani wprowadzania go do obrotu, w całości lub fragmentach,

 

·          ingerowania w jego zawartość i treść,

 

·          publikowania, dystrybucji ani powielania,

 

·          komercyjnego wykorzystywania w jakikolwiek sposób.

 

2.      Użytkownik nabywający e-wydanie jest zobowiązany dopilnować, by nie korzystały z nich osoby nieuprawnione oraz by wykorzystanie ich odbywało się zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem. W przypadku złamania powyższych przepisów wydawca może zgłaszać pretensje z tytułu nieprzestrzegania jego prawa do kopii swojego produktu.

3. W celu skorzystania z e-wydania użytkownik powinien wypełnić formularz w zakresie określonym przez Sklep jako obowiązkowy, a następnie przekazać wypełniony formularz do Sklepu drogą elektroniczną poprzez aktywację pola "Zamów" znajdującego się w formularzu. 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody może skutkować niemożnością skorzystania z usługi bezpłatnego e-wydania. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować niemożnością korzystania z usług Sklepu."

 

V. Płatności:

 

1. Płatności za zamówione produkty można dokonać:

 

 • przelewem na konto Wydawnictwa

 

Po złożeniu zamówienia klient na podany przez siebie adres e-mail lub faks otrzymuje fakturę pro-forma, która jest potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz podstawą do dokonania płatności za zamówione czasopisma lub książki;

Klient może również sam dokonać płatności na podany na stronie numer konta, w tytule przelewu wpisując dokładnie swoje dane zgodnie z zamówieniem.

 

 • przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy PayU

 

Płatność tego typu automatycznie przekierowuje klienta na stronę transakcyjną, gdzie należy wybrać właściwy dla siebie bank;

 

 • płatność za pobraniem

 

Wybierając ten sposób płatności, za przesyłkę zapłaci się przedstawicielowi Poczty Polskiej lub firmie kurierskiej Patron Service w momencie odbioru przesyłki. Na kwotę zapłaty składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.

 

VI. Wysyłka

 

 1. Przesyłki wysyłane są
 •        trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa oraz czwartek, za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list ekonomiczny lub paczka pocztowa ekonomiczna
 •        codziennie poprzez firmę kurierską Patron Service.
 1. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 4-5 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku opóźnienia w dostawie prosi się o kontakt z urzędem pocztowym w Państwa miejscowości.
 2. Reklamacje dot. braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie wcześniej niż 14 dni po ukazaniu się danego wydania na rynku lub wysłania numeru archiwalnego na adres mailowy prenumerata@mediafachowe.pl .
 3. Do ceny egzemplarzy archiwalnych doliczane są koszty wysyłki podane na stronie informacyjnej - koszt wysyłki.
 4. Koszty przesyłki na terenie kraju za zamówione czasopisma w prenumeracie ponosi wydawnictwo.
 5. Podane w sklepie internetowym ceny dotyczą wysyłki czasopism na terenie kraju - Polska.

 
VII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Warszawie.